Browse Items (34 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra Torg

Fisksätra Centrum 1975.jpg
Torget utanför centrum färdigställs.
Fotot är taget 1975.

Fisksätra centrum nattetid.jpg
Fisksätra torg - natten efter invigningen den 5 oktober 1974.
Foto taget av Kent Dahlin.

Fisksätra kyrka 1975.jpg
Fisksätra kyrka byggs.
Fotot är taget 1975.

Fisksätra Torg.jpg
Fisksätra torg nattetid under byggnationen.

Solidritetsrörelsenför Nej till hyreshöjning FisksätraTorg1975-2.jpg
Solidaritetsrörelsen för Nej till hyreshöjning. Fisksätra Torg 1975.

Invignign.jpg
Fisksätra Torg under invigningshelgen, 5-6 oktober 1974.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2