Browse Items (29 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra holme

Jaktstugan.jpg
Jaktstugan på Fisksätra holme. Sent 1920-tal.

Fisksätra holme midsommar 1926-9.jpg
Sommargäster firar midsommar vid Stora villan på Fisksätra holme. Villan revs i början av 1970-talet i samband med byggnationen av flerfamiljshusen i Fisksätra.
Foto 1926.

Fisksätra holme.jpg
Sundet mellan Fisksätra holme- till vänster och Fisksätra.
Fotot är taget 1959.

Patron Haglund.jpg
Patron Karl J A Haglund i sin båt Adéle och till höger Uddvillan. Villan revs i början av 1970-talet i samband med byggnationen av flerfamiljshusen i Fisksätra.
Foto 1920-talet.

Trädgårdsmästare Karl Johan Lindström.jpg
Familjen Lindström vid drivbänkarna i den handelsträdgård, som trädgårdsmästare Karl Johan Lindström drev på Fisksätra holme. På bilden ses han tillsammans med hustrun Albertina, till vänster om honom, och barnen Edvin och Margareta. Foto 1905.

Sömmargäster på Fisksätra holme 1920-talet..jpg
Sommargäster som hyrde sommarnöje på Fisksätra holme. Överst från vänster: Gottfrid Fasth, Pontus Liedgren och Allan Josephsson. I mitten: Georg Sandkvist, Bertel Öberg, Ingegerd Fasth, Annie Liedgren, Gullan Josephsson och okänd. Nederst från…

Se den gamla Foto Kent Dahlin.jpg
Den gamla bron mellan Fisksätra holme och fastlandet.

Fisksätra Holmen 3.jpg
Naturbild tagen på Fisksätra holme.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2