Browse Items (1 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Harrgatan

Fisksätra 1974-22. Barnen som lekar gräsmatta.jpg
Barn leker med vattenspridare på Harrgatan.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2