Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Gårdsfest på Sikgatan 1974 korv 75 öre.jpg
Barn och vuxna dansar och har roligt på Sikgatans gårdsfest.

Kläder tar Söndag på Sikgården.jpg
Klädbytarsöndag på Sikgården 1975

fiska schackbräde fotografer Kent Dahlin.jpg
Man kan faktiskt vara två spelare på samma sida av detta gigantiska schackbräde.

Krestina Stenberg Gårdsfest på Sikgatan.jpg
Kristina Stenberg på Sikgatans gårdsfest 1974.

Gårdsfest på Sikgatan 1974 Pingisturnering vid.jpg
Pingisturnering på Sikgatans gårdsfest 1974

Fotograf Kent Dahlin.jpg
Foto av Kent Dahlin

Braxengatan 14.jpg
Gårdsarbete på Braxengatan 14.
Till höger i bild: Lotta Aldén och Kent Dahlin.

klädesförsäljning.jpg
I Fisksätraskolan 1978.

Entrérusning.jpg
Entrérusning på klädbytardagen.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2