Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Bordsfest på Sikgatan 1974.jpg
Pingis-spel på Sikgatans gårdsfest 1974.

Gårdsfest på Sikgatan 1974 Pingisturnering vid.jpg
Pingisturnering på Sikgatans gårdsfest 1974

Gårdsfest på Sikgatan 1974.jpg
1974. Pilkastning på Sikgatans gårdsfest.

Peter Goldman och sin band Wahlström, Knut.jpg
Peter Goldman sitter ned och läser. Bakom honom ses Johan Sundh och Curt Stenlund spela gitarr.

Fisksätra Torg Per Längö & Atti.jpg
Antagligen Braxenparken

Gamla fisksätrabor.jpg
Någon av personerna på bilden heter Asta Tingström.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2