Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Drängstugan 1918.jpg
Drängstugan vid Fisksätra gård. Längst till höger står Albertina Lindström, som hyrde stugan. Foto 1918.

Trädgårdsmästare Karl Johan Lindström.jpg
Familjen Lindström vid drivbänkarna i den handelsträdgård, som trädgårdsmästare Karl Johan Lindström drev på Fisksätra holme. På bilden ses han tillsammans med hustrun Albertina, till vänster om honom, och barnen Edvin och Margareta. Foto 1905.

Bordsfest på Sikgatan 1974.jpg
Pingis-spel på Sikgatans gårdsfest 1974.

Gårdsfest på Sikgatan 1974.jpg
1974. Pilkastning på Sikgatans gårdsfest.

Gårdsfest på Sikgatan 1974 korv 75 öre.jpg
Barn och vuxna dansar och har roligt på Sikgatans gårdsfest.

Kläder tar Söndag på Sikgården.jpg
Klädbytarsöndag på Sikgården 1975

Fisksätra kvaterpolisen 1970 001.jpg
Kvarterspolisen Bosse i samspråk med två Fisksätradamer på 1970-talet.

fiska schackbräde fotografer Kent Dahlin.jpg
Man kan faktiskt vara två spelare på samma sida av detta gigantiska schackbräde.

Krestina Stenberg Gårdsfest på Sikgatan.jpg
Kristina Stenberg på Sikgatans gårdsfest 1974.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2