Browse Items (36 total)

  • Tags: ::Kulturell verksamhet::Teater

Baletten jan 81.jpg
Balettdansöser på revy Kasta Loss.

Trettondedagsafton3 Mars 82.jpg
Trettondagsafton, Herr Tobias och Sebastian. Till vänster Rolf Jansson. Till höger Anders. Regissör Jan Sangberg.

Balloneen Jan 81.jpg
Victor Friberg uppträder i revyn "Kasta loss", Januari 1981. Regissör Jan Sangberg.

Tretton dagsafton.jpg
Trettondagsafton - Maria, Grevinnan och Malvolio. Till vänster Sippan. Till höger Victor Friberg? Regissör Jan Sangberg.

Kasta Loss Januari 81 Garderobs-skolan.jpg
Revy "Kasta Loss", scen "Garderobs-skolan".
Regissör Jan Sangberg.

Revy kasta Loss Jan 81-Bostakö.jpg
Revy "Kasta Loss", scen "Bostadskö. Först i kön Eva Bellbrant. Därefter Anders, Kristina Stenlund och Fredde Atler. Regissör Jan Sangberg.

Momo - Mars 87.jpg
Till höger Urban Nordgård. Till vänster ? Colt. Regissör Jan Sangberg

TrettondagsApton Mars 82- Bröllopet.jpg
Bröllopet i pjäsen "Trettondagsafton". Regissör Jan Sangberg

BB.jpg
Eva Bellbrant i BB-sketchen

Jan S..jpg
Regissören Jan Sangberg
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2