Browse Items (18 total)

  • Tags: ::Yrken

Den nattarbetande elektriker vid spår anläggning i Fisksätra Ken.jpg
Nattarbetande elektriker vid spåromläggningen på Saltsjöbanan, år 1972.

Tags:

Fritid i Fisksätra Reception.jpg
Fotografen Knut Wahlström (i glasögon) och Alf Lundholm från ABF.

Vänster partiet 04 12 16.jpg
Vänsterpolitikern Rolf Wasteson talar.

Lokforare Kristian 2 Fotografer AC-Wasmuta.jpg
Lokföraren Kristian Åhlgren i tjänst på Saltsjöbanan

trädgårdsmästare 1.jpg
Anställd på Nackahem, Riita Julkunen, beskär träd.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2