Browse Items (3 total)

  • Tags: Bokcirkel

skanna0019.jpg
På bilden ser vi dom som deltog i bokcirkeln.

skanna0020.jpg
Deltagarna sitter och diskuterar
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2