Browse Items (3 total)

  • Tags: Bokcirkel

skanna0020.jpg
Deltagarna sitter och diskuterar

skanna0019.jpg
På bilden ser vi dom som deltog i bokcirkeln.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2