Browse Items (2 total)

  • Tags: Fisksätra station

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.

Fisksätra -3 +.jpg
Till vänster Fisksätra gård och till höger väntkuren vid Fisksätra hållplats.
Fotot är tagen 1969-06-23.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2