Browse Items (1 total)

  • Tags: Trä

skanna0002.jpg
"Träskulptur" av Lenny Clarhäll. Den finns på balkonger runt om i Fisksätra där den har en avskiljande och skyddande funktion.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2