Browse Items (2 total)

  • Tags: bokpresentation

skanna0004.jpg
Bokpresentation av författaren Gunilla Lundgren.
Boken heter "Aljosha - zigenarhövdingens pojke"
Författare: Gunilla Lundgren och Aljosha Nils-Erik Dimiter Taikon
Till höger: Fred Taikon

skanna0005.jpg
Gunilla Lundgren signerar boken till en av bibliotekets besökare.
Till vänster: Fred Taikon
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2