Browse Items (146 total)

  • Collection: Fisksätra bibliotek

skanna0018.jpg
Barn som spelade i pjäsen tillsammans med dramaläraren Mitra Doulatabadi.

skanna0017.jpg
Förskolebarn spelar upp sin pjäs.

skanna0016.jpg
Barnen spelar upp pjäsen inför andra förskolebarn.
Till vänster dramaläraren Mitra Doulatabadi.

skanna0015.jpg
Publiken klappar till barnens framträdande.

skanna0014.jpg
Uppvisning av pjäs

skanna0013.jpg
Uppvisning av pjäs

skanna0012.jpg
Uppvisning av pjäs

skanna0011.jpg
Uppvisning av pjäs

skanna0010.jpg
Förskolebarn spelar upp en pjäs.

skanna0009.jpg
Förskolebarn
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2