Om arkivet

Fisksätra Digitala Allmänning, FDA, är ett samarbetsprojekt mellan Fisksätra bibliotek och Globalarkivet.

FDA är ett digitalt öppet arkiv som vänder sig till alla Fisksätras medborgare. FDA är unikt på så sätt att det är det första digitala arkivet i Sverige som riktar sig mot lokalsamhället och dess invånare. Meningen med arkivet är att olika föreningar och nätverk, men även privatpersoner, ska kunna använda sig av arkivet för att publicera sitt material. Det kan röra sig om dokument, fotografier, intervjuer och filmer, allt material som Fisksätras medborgare själva tycker är viktigt att bevara för framtiden.

Just nu arbetar vi på Fisksätra lokalhistoriska arkiv med att lägga in fotografier i den digitala allmänningen. Arkivet har en stor fotosamling från Knut och Maj-Lis Wahlström, som på 70-talet startade Fisksätra fotoklubb. De flesta medlemmarna i Fisksätra fotoklubb var hobbyfotografer, men även yrkesfotografen Kent Dahlin var medlem.

Det är ännu inte möjligt att själv lägga in eget material, men det går bra att boka tid med oss på arkivet i Fisksätra bibliotek så hjälper vi gärna till.

Då vi saknar namn och kontaktuppgifter på de levande personer som förekommer på våra bilder har vi inte haft möjlighet att inhämta var och ens personliga medgivande. Om du förekommer i bild och ej samtycker till detta ber vi dig att kontakta oss. Vi kommer då att avlägsna bilden ur databasen.