Browse Items (4 total)

  • Collection: Fisksätra kyrka

skanna0001 (6).jpg
På bilden ser vi predikstolen.

skanna0001 (5).jpg
På bilden ser vi ett dopfunt.

Fisksätra Kyrka.jpg
Den ekumeniska gemenskapen i Fisksätra.
Fisksätra kyrkas invigning den 6/10-1974.
Buddistnunnan Amita Nisatta, biskop Ingemar Ström och katolske prästen Miroslav Dudek.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2