Browse Items (3 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Lakegatan

Husgavel Lakegatan 2 Foto Kent Dahlin 001.jpg
Husgavel på Lakegatan nr. 2. Foto taget av Kent Dahlin i början av 70-talet.

Vy från Lakegatan Foto Kent Dahlin.jpg
Oklart om detta är Karpgatan eller Lakegatan.
Arkivet har två kopior av denna bild.
På den ena bilden har fotografen skrivit Lakegatan och på den andra Karpgatan.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2