Browse Items (12 total)

  • Tags: ::Religiös verksamhet::Fisksätra kyrka

skanna0001 (6).jpg
På bilden ser vi predikstolen.

skanna0001 (5).jpg
På bilden ser vi ett dopfunt.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2