Browse Items (1 total)

  • Tags: Ekoringen

160001.jpg
När: Tisdag 5 mars 2014 kl 18.30
Plats: Fisksätra bibliotek
Arrangör: Odla Med Solen, Ekoringen och Studiefrämjandet
Info: Earth Summit Rio 2012 och klimatmötet i Doha var besvikelser. Arbetslösheten växer och det gör även klimatproblemen.
Kom…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2