Browse Items (2 total)

  • Tags: Politik

skanna0001 (24).jpg
Talare är Pettersson och är ordförande i Fisksätras socialdemokratiska förening.

Tags:

skanna0001 (18).jpg
På bilden ser vi Lars Fahlman som talar, Alf Lundholm med vit jacka samt Erik Rönnegård.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2