Browse Items (2 total)

  • Tags: midsommarafton 1975

skanna0001 (21).jpg
Året är 1975 och midsommarafton firas.

skanna0001 (20).jpg
På bilden ser vi Bengt Ohlson som har ljust hår och glasögon samt Kristina Evander som har mörkt hår och glasögon.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2