Browse Items (1 total)

  • Tags: skridskor

I bakgrunden Fisksätra holmen. På bilden fotograferar den ena ka.jpg
I bakgrunden Fisksätra holme. På bilden fotograferar den ena kamraten så att på hans färdiga bild syns den andra kamraten balanserande på en boj när han fiskar.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2