Browse Items (34 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra Torg

skanna0001 (19).jpg
Kvinnan med kameran heter Mane-Louice Ljunqvist som är dotter till Elsa Ljunqvist.

Lena delar ut flygbladet Fisksätra torg 001.jpg
Lena Holmberg delar ut flygblad

Kristina, Lena Holmberg.jpg
I mitten av bilden ses Kristina Abiala och Lena Holmberg.
I bakgrunden syns Fisksätra kyrka.

Fisksätra centrum hur ser ut.jpg
Krister Björklund i mörk kavaj. Krister var styckmästare på Konsum och brukade ordna grillfester på Fisksätra Torg.
Bredvid Krister står Gustav Törnqvist.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2