Browse Items (34 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra Torg

Fisksätra Centrum 1975.jpg
Torget utanför centrum färdigställs.
Fotot är taget 1975.

Fisksätra centrum nattetid.jpg
Fisksätra torg - natten efter invigningen den 5 oktober 1974.
Foto taget av Kent Dahlin.

Fisksätra kyrka 1975.jpg
Fisksätra kyrka byggs.
Fotot är taget 1975.

Vy från Fisksätra Torg - mot Monumentorg Foto Kent Dahlin.jpg
Längst bort syns monumentet.

Fisksätra Torg.jpg
Fisksätra torg nattetid under byggnationen.

Solidritetsrörelsenför Nej till hyreshöjning FisksätraTorg1975-2.jpg
Solidaritetsrörelsen för Nej till hyreshöjning. Fisksätra Torg 1975.

Kristina, Lena Holmberg.jpg
I mitten av bilden ses Kristina Abiala och Lena Holmberg.
I bakgrunden syns Fisksätra kyrka.

Lena delar ut flygbladet Fisksätra torg 001.jpg
Lena Holmberg delar ut flygblad
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2