Browse Items (7 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Sikgatan

Fisksätra Sikgatan Prisutdelning 1974 Foto Maj-Lis Wahlström.jpg
Kristina Abiala till höger och Lena Holmberg till vänster delar ut ett pris till ett barn på Sikgatans gårdsfest 1974.

Fisksätra mot Parkeringplats Sikgatan.jpg
Vy över Sikgatan, parkeringen och Båthöjden
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2