Browse Items (5 total)

  • Tags: ::Hobby

Handverkskosnären.jpg
Gunhild Anderssons man Oscar. Han satt och täljde nere i källarförrådet.

gammal man.jpg
Oscar var sambo med Gunhild Andersson. Han tillverkade träfigurer i sitt källarförråd.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2