Browse Items (16 total)

  • Tags: ::Kommunikationsväsen::Saltsjöbanan

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.

Arbete vid spåromläggningen i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

spåromläggning i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin NST.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

Arbeten vid spåromläggningen i Fisksätra fotograf Kent Dahlin.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

Bommarna vid Fisksätra varv 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Bommarna vid Fisksätra Marina år 1973.

Där Fisksätra Skala Ligger Foto Kent Dahlin.jpg
Där Fisksätraskolan nu ligger.

Saltsjöjärn väg och Fisksätra bostads området.jpg
Bidrag nummer 11 i fototävlingen 2004. Fotograf Lutfi Ay.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2