Browse Items (12 total)

  • Tags: ::Fisksätra förr i tiden

Alphonso_3[1].JPG
Motocrosstävling på Fisksätrabanan invigningsdagen den 30 juni. Foto 1957.

Sömmargäster på Fisksätra holme 1920-talet..jpg
Sommargäster som hyrde sommarnöje på Fisksätra holme. Överst från vänster: Gottfrid Fasth, Pontus Liedgren och Allan Josephsson. I mitten: Georg Sandkvist, Bertel Öberg, Ingegerd Fasth, Annie Liedgren, Gullan Josephsson och okänd. Nederst från…

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.

Fisksätra Lännbo Schweizervillan -1968-4.jpg
Lännbo - även kallad Schweizervillan - var en av de byggnader som revs i samband med uppförandet av det nya Fisksätra. Huset från mitten av 1800-talet låg vid Fisksätra hållplats - ungefär vid nuvarande idrottshallen. Foto 1968.

Trädgårdsmästare Karl Johan Lindström.jpg
Familjen Lindström vid drivbänkarna i den handelsträdgård, som trädgårdsmästare Karl Johan Lindström drev på Fisksätra holme. På bilden ses han tillsammans med hustrun Albertina, till vänster om honom, och barnen Edvin och Margareta. Foto 1905.

Gläntan.jpg
År 1945 lät familjen Wizén bygga villan - kallad Gläntan - belägen mellan järnvägen och Lännerstasundet. Byggnaden revs i samband med byggnationen av nya Fisksätra i slutet av 1960-talet. Foto 1950.

Drängstugan 1918.jpg
Drängstugan vid Fisksätra gård. Längst till höger står Albertina Lindström, som hyrde stugan. Foto 1918.

flygfoto.jpg
Fisksätra innan bebyggelsen.
Fotot taget år 1963 av okänd fotograf.
Foto i Nacka lokalhistoriska arkiv.

Patron Haglund.jpg
Patron Karl J A Haglund i sin båt Adéle och till höger Uddvillan. Villan revs i början av 1970-talet i samband med byggnationen av flerfamiljshusen i Fisksätra.
Foto 1920-talet.

Jaktstugan.jpg
Jaktstugan på Fisksätra holme. Sent 1920-tal.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2