Browse Items (12 total)

  • Tags: ::Religiös verksamhet::Fisksätra kyrka

Fisksätra Kyrka.jpg
Den ekumeniska gemenskapen i Fisksätra.
Fisksätra kyrkas invigning den 6/10-1974.
Buddistnunnan Amita Nisatta, biskop Ingemar Ström och katolske prästen Miroslav Dudek.

Gunhild Andersson Foto Maj-Lis Wahlström.jpg
Till vänster på bilden i rutig skjorta ser vi Peter Goldmann.
Framför Peter sitter Johan Sundh.

skanna0001 (3).jpg
Fisksätra kyrka lyser upp i vintermörkret.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2