Browse Items (18 total)

  • Tags: ::Yrken

De bodde byggnads arbetarna  i Fisksätra 1972 Kent Dahlin.jpg
De första byggnadsarbetarna i Fisksätra bodde i husvagnar. Sommaren 1972.

Man som borar i Fisksätra minnen 2004.jpg
Fastighetsskötare Sören Andersson på sin uteplats. Sören var med och byggde Fisksätra.

Arbeten vid hamnen i Fisksätra 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Arbeten vid hamnen i Fisksätra 1973.

Fotografer Kent Dahlin och med arbetare.jpg
Fotografen Kent Dahlin var medlem i Fisksätras fotoklubb.

Matrast i Fisksätra 1974 1974 Foto Kent Dahlin.jpg
Matrast i Fisksätrafutten.

Byggarbeten i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Byggarbete i Fisksätra 1972.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2