Browse Items (1 total)

  • Tags: ::midsommar

Midsommarfirande.jpg
Kirsti Minati med dottern Ilona till vänster och dotterns kusin Anja till höger.
Året är 1981.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2