Browse Items (2 total)

  • Tags: 50 år

skanna0019.jpg
Barbro fyller 50 år och uppvaktas i regi av Pirkko. På bilden ser vi även Paceba som har en gul tröja på sig.

skanna0016.jpg
På bilden ser vi Barbro samt Tord Porsblad från Stena.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2