Browse Items (14 total)

  • Tags: Barbro Bolonassos

skanna0008.jpg
På bilden ser vi bland andra Barbro Bolonassos, enhetschef på Fisksätra bibliotek samt besökare från Sydafrika.

skanna0016.jpg
På bilden ser vi Barbro samt Tord Porsblad från Stena.

skanna0007.jpg
På bilden ser vi Allan Edwall samt Barbro Bolonassos

skanna0030.jpg
På programmet står dans på listan.

skanna0025.jpg
Barbro Bolonassos och barnen är med på Gullvi Kjellgrens avskedskalas.

skanna0017.jpg
Skådespelare Viktor Friberg talar. Vi ser även Barbro Bolonassos.

skanna0034.jpg
Till höger ser vi Barbro Bolonassos.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2