Browse Items (2 total)

  • Tags: 50 år

skanna0016.jpg
På bilden ser vi Barbro samt Tord Porsblad från Stena.

skanna0019.jpg
Barbro fyller 50 år och uppvaktas i regi av Pirkko. På bilden ser vi även Paceba som har en gul tröja på sig.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2