Browse Items (1 total)

  • Tags: Baggerska sommarnöjet

Jakob Bagges sommarvilla.jpg
Jakob Bagges sommarvilla från 1880-talet.
Jakob var föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2