Browse Items (1 total)

  • Tags: Förskolor

Wini Mandela hos Fisksätra dagis Karpgatan 1990.jpg
Winnie Mandela besökte Fisksätra år 1990. Här ses hon med ett barn på Karpens förskola.

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2