Browse Items (1 total)

  • Tags: Fisksätra Folkets hus

Fisksätra Torgmagi 2005.jpg
Affisch för stödfest för ett Folkets Hus i Fisksätra.
Arrangör: Fisksätra Folketshusförening
Samarbete: Studiefrämjandet, Fisksätra kyrkan och Fisksätra bibliotek
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2