Browse Items (6 total)

  • Tags: Gullvi Kjellgren

skanna0024.jpg
Barnbibliotekarien Gullvi Kjellgren slutar och barnen tar farväl.

skanna0023.jpg
Barnbibliotekarien Gullvi Kjellgren slutar och barnen delar ut blommor.

skanna0026.jpg
Gullvi serverar saft till barnen.

skanna0027.jpg
Barnbibliotekarien Gullvi Kjellgren.

skanna0001.jpg
Från vänster ser vi Sinikka Pohja, Gullvi Kjellgren och Barbro Blixt.

skanna0002.jpg
Från vänster ser vi Sinikka Pohja, Gullvi Kjellgren, Jan Gustavsson och Barbro Blixt.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2