Browse Items (3 total)

  • Tags: Jan Gustavsson

skanna0015.jpg
På bilden ser vi olika stånd, bland annat fiskdammen där barnen står i kö. Jan Gustavsson syns i blå t-shirt.

skanna0002.jpg
Från vänster ser vi Sinikka Pohja, Gullvi Kjellgren, Jan Gustavsson och Barbro Blixt.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2