Browse Items (1 total)

  • Tags: kungaparets

skanna0001 (5).jpg
Kungaparets Eriksgata i Nacka den 4 september 1998. Överst till vänster är Romanstorget i Nacka Centrum. Överst till höger är Naturskolan i Velamsund och nederst är Internationella skolan i Fisksätra.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2