Browse Items (4 total)

  • Collection: Politik

skanna0001 (18).jpg
På bilden ser vi Lars Fahlman som talar, Alf Lundholm med vit jacka samt Erik Rönnegård.

skanna0001 (24).jpg
Talare är Pettersson och är ordförande i Fisksätras socialdemokratiska förening.

Tags:

1980.Ungdomar i Fisksätra demonstrerar.jpg
Ungdomsdemonstration för fritidsgård 1980.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2