Browse Items (141 total)

  • Tags: ::Barn i Fisksätra

skanna0006.jpg
På bilden ser vi Lamin och Sonko

skanna0009.jpg
På bilderna ser vi Abdirazak Mohamud samt Husam Hadaya m.fl sitta vid bibliotekets datorer.

skanna0024.jpg
På bilden ser vi Hanna, Amar, Jalil, Jibril, Mustafa, Hodem och Fira.

skanna0022.jpg
På bilden ser vi från höger Ahmed Hassan samt Mohammed Hassan.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2