Browse Items (119 total)

  • Collection: Det moderna Fisksätra byggs

Fisksätra centrum nattetid.jpg
Fisksätra torg - natten efter invigningen den 5 oktober 1974.
Foto taget av Kent Dahlin.

Fisksätra kyrka 1975.jpg
Fisksätra kyrka byggs.
Fotot är taget 1975.

Karpgatan under byggnad 1973.jpg
Karpgatan eller Lakegtan under byggnationen 1972.
Oklart om detta är Karpgatan eller Lakegatan.
Arkivet har två kopior av denna bild.
På den ena bilden har fotografen skrivit Lakegatan och på den andra Karpgatan.

Provisoriskt centrum 1973.jpg
Fisksätras första centrum var provisoriskt och låg vid Ålgatan, som var den första gatan som stod klar.
Fotot är taget år 1974 av Kent Dahlin.

Ålgatan 18 Okt 1972.jpg
Oktober 1972.
Fotot är taget av Kent Dahlin från Ålgatan 18, 3 trappor upp.

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2