Browse Items (119 total)

  • Collection: Det moderna Fisksätra byggs

Fisksätra, Karpgatan.jpg
Bild tagen på Karpgatan från loftgångshuset Fisksätra Torg 17.

Fisksätra centrum och Fisksätra kyrka.jpg
Bild tagen från det blivande Fisksätra centrum.
Fisksätra kyrka syns i bakgrunden till höger.

Båthöjden på 1980-talet-25.jpg
Båthöjden 1980-tal.

Fisksätra centrum nattetid.jpg
Fisksätra torg - natten efter invigningen den 5 oktober 1974.
Foto taget av Kent Dahlin.

Fisksätra kyrka 1975.jpg
Fisksätra kyrka byggs.
Fotot är taget 1975.

Fisksätra Torg.jpg
Fisksätra torg nattetid under byggnationen.

Karpgatan under byggnad 1973.jpg
Karpgatan eller Lakegtan under byggnationen 1972.
Oklart om detta är Karpgatan eller Lakegatan.
Arkivet har två kopior av denna bild.
På den ena bilden har fotografen skrivit Lakegatan och på den andra Karpgatan.

Labyrinten vid Braxenparken 1975.jpg
Labyrinten vid Braxenparken år 1975.
Till vänster Braxengatan.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2