Browse Items (6 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Karpgatan

Fisksätra karpgatan 17 från allèsidan.jpg
Karpgatan 17 från allésidan.
På nedre botten låg Lakens daghem.

Byggnation av Fisksätra.jpg
Parkeringen utanför Fisksätra centrum färdigställs. Till vänster syns Karpgatan.

Fisksätra, Karpgatan.jpg
Bild tagen på Karpgatan från loftgångshuset Fisksätra Torg 17.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2