Browse Items (37 total)

  • Tags: ::Bebyggelse

Rida huset efter brand 1985 Foto Hugo Benegård.jpg
Detta hus låg vid gamla vägen till Tippen. År 1985, foto Hugo Benegård.

Rida huset efter brand 1985.jpg
Detta hus låg vid gamla vägen till Tippen. År 1985, foto Hugo Benegård.

När var Fisksätra Gård.jpg
På fotots baksida står att läsa: Fisksätra Gård 13 juni 1966. Angripen av husbock, hela stugan tömd.
Carl Hendel Friberg.

Fisksätra holmen.jpg
Bidrag nummer 8 i en fototävling 2004.
Fotot är taget från Fiskarhöjden mot Fisksätra småbåtshamn.

Fisksätra Centrum och Inga Johansson.jpg
Bidrag nummer 19 i en fototävling 2004.

Omläggningen vid Fisksätra 1972 foto Kent Dahlin 2 kabelkar var.jpg
1972 lades spåren på Saltsjöbanan om för att Fisksätra station byggdes. Här arbetar två män med kablar.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2