Browse Items (34 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra Torg

Fisksätra Centrum 1975.jpg
Torget utanför centrum färdigställs.
Fotot är taget 1975.

Fisksätra centrum nattetid.jpg
Fisksätra torg - natten efter invigningen den 5 oktober 1974.
Foto taget av Kent Dahlin.

Fisksätra centrum hur ser ut.jpg
Krister Björklund i mörk kavaj. Krister var styckmästare på Konsum och brukade ordna grillfester på Fisksätra Torg.
Bredvid Krister står Gustav Törnqvist.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2