Browse Items (22 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra centrum

Fisksätra Centrum Foto Kent Dahlin.jpg
Övre planet av Fisksätra centrum.

Fisksätra Centrum plan 2  1975 övre planet Foto Kent Dahlin.jpg
Plan 2 i Fisksätra centrum byggs. Året var 1975.

Dagen för invigning Fisksätra C. 1974  Foto Kent Dahlin.jpg
Invigningen av Fisksätra centrum den 6/10 - 1974.

Fisksätra centrum och Fisksätra kyrka.jpg
Bild tagen från det blivande Fisksätra centrum.
Fisksätra kyrka syns i bakgrunden till höger.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2