Browse Items (6 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Karpgatan

Fisksätra, Karpgatan.jpg
Bild tagen på Karpgatan från loftgångshuset Fisksätra Torg 17.

Byggnation av Fisksätra.jpg
Parkeringen utanför Fisksätra centrum färdigställs. Till vänster syns Karpgatan.

Fisksätra karpgatan 17 från allèsidan.jpg
Karpgatan 17 från allésidan.
På nedre botten låg Lakens daghem.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2