Browse Items (37 total)

  • Tags: ::Bebyggelse

Fisksätras Sikgatan.jpg
Förmodligen Sikgatan eller Mörtgatan.

Fisksätra 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Fotografen Kent Dahlin har skrivit om bilden:
"Den gamla stigen från stationen går upp mot bostadsområdet. Träden man ser är nu in i Centrum."
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2